[1]
Pacheco, M. de L., Silva, F. de A.C. da e Alvez, E.L. 2019. Ethos discursivo da figura Do Frei Damião na literatura de cordel. Boitatá. 14, 28 (nov. 2019), 156–176. DOI:https://doi.org/10.5433/boitata.2019v14.e37080.