[1]
Denaday, J.P. 2013. Os "Demetrios": trotskistas, peronistas, nazistas?. Antíteses. 6, 11 (jun. 2013), 169–192. DOI:https://doi.org/10.5433/1984-3356.2013v6n11p169.